حسین کام شاد                               09153170166

                                                                            hkami2100@gmail.com  

                                                                                                این گالری  1391/05/20 افتتاح شد       

عکاسی را  دوست داشتم و در دوران 8 سال دفاع مقدس در کنار رزمنده گی شروع به عکاسی کردم و عکسهای یادگاری آن دوران شد آرشیو خاطرات تلخ و شیرین  من این روند ادامه داشت تا از سال 1384 شمسی به صورت حرفه ای بعنوان عکاس خبری روزنامه قدس مشغول شدم ولی در یک جمله

( من عکاس نیستم ولی دوربین دستم میگیرم )